Lördag 12 december

LUSSEVAKA för gymnasiet

öppet 22-02 | glöm inte leg! | 18år till mexican | entré 140kr 
Stora golvet: DJ Nermin och på Mexican: DJ Johan Jett

Förköp endast på Bergaskolan Eslöv