Fredagen den 5 Mars

GYMNASIEDISCO | öppet 22-02 | glöm inte leg! | 18år till mexican | entré 100 kr Stora golvet: DJ Jocke Mexican: DJ Harri