Mellanstadiedisco fredag 3 Juni

Skolavslutning för dig på som går i Mellanstadiet.

Öppet 20-23 | entré inkl hänga in jackan 100kr

www.mellanstadiedisco.se